Tříjezerní slať

Tříjezerní slať je jedním ze tří modravských rašelinišť.  Uprostřed slati jsou tři jezírka.

Turistická trasa vede vede po poválkovém chodníku je je vybavena informačními tabulemi.